W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1235 artykułów
zarządzenie nr: 84/2021
zarządzenie nr 84/2021
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rojewo na lata 2022 - 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 3/2022
zarządzenie nr 3/2022
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r.
Status obowiązujące
uchwała nr: XXXIV/224/2021
uchwała nr XXXIV/224/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Rojewo
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/223/2021
uchwała nr XXXIV/223/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/222/2021
uchwała nr XXXIV/222/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/221/2021
uchwała nr XXXIV/221/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/220/2021
uchwała nr XXXIV/220/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/219/2021
uchwała nr XXXIV/219/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/218/2021
uchwała nr XXXIV/218/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/217/2021
uchwała nr XXXIV/217/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/216/2021
uchwała nr XXXIV/216/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/215/2021
uchwała nr XXXIV/215/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/214/2021
uchwała nr XXXIV/214/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/213/2021
uchwała nr XXXIV/213/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.
status uchwały obowiązująca
zarządzenie nr: 82/2021
zarządzenie nr 82/2021
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 80/2021
zarządzenie nr 80/2021
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 81/2021
zarządzenie nr 81/2021
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.
Status obowiązujące

Obwieszczenie o wydaniu drcyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w Rojewie.

Na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r, poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam  że w dniu 22.12.2021 r. została wydana...

zarządzenie nr: 78/2021
zarządzenie nr 78/2021
wydane przez Wójta Gminy Rojewo
z dnia
w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.
Status obowiązujące
uchwała nr: XXXIII/212/2021
uchwała nr XXXIII/212/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Rojewo
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/211/2021
uchwała nr XXXIII/211/2021
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.
status uchwały obowiązująca