W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Obwieszczenie RS.II.6220.12.10.2017/2018

RS.II.6220.12.10.2017/2018                                          


OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamia

strony postępowania że w związku z postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r., znak: RS.II.6220.12.6.2017 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: ,,Budowa budowli piętrzącej poniżej 1 m na cieku wodnym Zielona Struga na działce o nr 101/1 w miejscowości Jarki” w dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do Urzędu Gminy Rojewo raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 4 w godzinach 715 - 1515. Jednocześnie informuję, że rozstrzygnięcie sprawy nastąpi do dnia 8 czerwca 2018 r.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Rojewo, sołectwo Glinno Wielkie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, a także na stronie internetowej – www.bip.rojewo.pl – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rojewo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 9 marca 2018 r.

 

Powiadom znajomego