W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Obwieszczenie RS.II.6220.12.11.2017/2018

RS.II.6220.12.11.2017/2018                                                          


OBWIESZCZENIE

            Wójt Gminy Rojewo działając na podstawie  art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w związku z postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r., znak: RS.II.6220.12.6.2017 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: ,,Budowa budowli piętrzącej poniżej 1 m na cieku wodnym Zielona Struga na działce o nr 101/1 w miejscowości Jarki” w dniu 5 marca 2018 r. wpłynął raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.                                         Mając na uwadze, że planowana inwestycji zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Rojewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Zarząd Zlewni w Toruniu.        

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Rojewo, pokój nr 4, w godzinach 7:15 – 15:15 od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Rojewo przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rojewo, sołectwa Glinno Wielkie, tablicy ogłoszeń Urzędu w Wielkiej Nieszawce, a także na stornie internetowej – www.bip.rojewo.pl – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rojewo.Powiadom znajomego