Komunikaty - archiwum

Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Gminy położonych w Glinnie Wielkim.

  • działka nr 65/5 o pow. 0,1142 ha, Kl. B-RV, wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni 79,50 m2 , dla której Sąd rejonowy w Inowrocławiu prowadzi Księgę Wieczystą Nr 38376

Szacunkowa wartość nieruchomości 66.800,00-zł.+ 23% VAT

 

Dla w/w nieruchomości Gmina Rojewo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa działka powstała z podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65/1

Działka 65/5 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zostanie dla niej ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 65/3 o powierzchni 0.3367 ha stanowiącą własność Gminy Rojewo na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 65/5.

 

Zbycie w/w nieruchomości następuje zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 3 i pkt 6b oraz 37 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w drodze bezprzetargowej.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upływa z dniem 15.02.2012 r.

 

Rojewo, dn. 03.01.2012 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4 styczeń 2012 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2012 07:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 752
26 stycznia 2012 07:49 Michał Cybulski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany