Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie nr 6 do składania ofert PPWOW Integracja społeczna

Wójt Gminy Rojewo zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Usługi łączone tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców gminy -...

Zaproszenie nr 5 na świadczenie usług społecznych w ramach PPWOW

Wójt Gminy Rojewo zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są: 1. Organizacje...

Konkurs „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2010 r.”

Rojewo, dnia 08.02.2010 r. Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2010 r.” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie art. 11 ust.2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie „Ochrona, edukacja i promocja zdrowia” w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie art. 11 ust.2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie art. 11 ust.2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zatrzymaj banner przewijany