Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór Rachmistrzów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROJEWO – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Rojewo, który odbędzie się w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,według stanu na dzień...

25 grudnia 2010 ( piątek) Urząd Gminy w Rojewie nieczynny

ZARZĄDZENIE NR 32/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 grudnia 2010 w sprawie dnia wolnego od pracy Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 1998 r. Nr 21,...

Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Rojewo, dnia 26.10.2010 r. Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie art. 11 ust.2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Liszkowice, Budziaki, Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. dz. nr 40/13 znajdującej się na terenie wsi Rojewo w zakresie działki nr ewid. 40/19.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok

W związku z Zarządzeniem NR 22/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok w załączeniu przesyłam Projekt Programu. Propozycje zmian do...

Zatrzymaj banner przewijany