Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.01.2012 r.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

PROGRAM FERII ZIMOWYCH W DNIACH 13.02.12 - 26.02.12. ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZOIK ROJEWO

PONIEDZIAŁEK - 13.02.2012 9:00 -15:15 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE –Z. Przybylska 9:00- 11.00- GRY PLANSZOWE, EDUKACYJNE, LOGICZNE 11.00-13:00 – ZAJĘCIA W BIBLIOTECE U.GUTOWSKA 13:00-15.15- KAFEJKA INTERNETOWA 10.00-15.15 ZAJĘCIA HALA SPORTOWA- B. ZIELINSKI 10:00- 12.30- ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ 13:00 -15:15- GRY I TURNIEJE SPORTOWE...

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych na rok 2012!

W związku z ogłoszeniem przez samorząd otwartych konkursów ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego...

Oferta LZS "Znicz" w Rojewie

Oferta LZS "Znicz" w Rojewie na wykonanie zadania publicznego, która wpłynęła w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887). Oferta w załączeniu.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2012 rok

Rojewo, 30.12.2011 r. Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXV/245/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz...

Zatrzymaj banner przewijany