Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

Gmina Rojewo poszukuje wykonawcy usługi w postaci przeprowadzenia promocji projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W załączeniu zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 22.02.2013 w sekretariacie Urzedu Gminy w Rojewie. Pracownik do kontaktów Jan Wasilewski tel. 533 322 513 lub adres mailowy jan.wasilewski@rojewo.pl...

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Wójt Gminy Rojewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zatrzymaj banner przewijany