Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

W załączeniu zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacją do produkcji alkoholu etyloweg ogólnego przeznaczenia z infrastrukturą oraz budową drogi dojazdowej w Liszkowie w gminie Rojewo".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacją do produkcji alkoholu etylowego ogólnego przeznaczenia z infrastrukturą oraz budową drogi dojazdowej w Liszkowie w gminie Rojewo na terenie działek nr ewid.: 234/6, 284/8, 234/9, 235/15, 235/16,...

Zatrzymaj banner przewijany