Zarządzenia - archiwum

Nr 11/2005

Zarządzenie Nr 11/05
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 10.03.2005 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma zostać odwołany Sołtys
w sołectwa Jaszczółtowo.
Na podstawie § 20 Statutu Sołectwa Jaszczółtowo przyjętego Uchwałą Nr
XIII/107/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2004r. Nr 75, póz. 1274)
Zarządzam, co następuje:
§ l. Zwołać zebranie wiejskie, na którym ma być rozpatrzone odwołanie
Sołtysa w sołectwie Jaszczółtowo na dzień 18.03.2005 r. na godz. 16.00 w
Domu Socjalnym w Jezuickiej Strudze.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT
mgr inż. Błażej Mielcarek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 552
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany