Zarządzenia - archiwum

Nr 6/2005

Zarządzenie Nr 6/05
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 31.01.2005 r.
w sprawie powołania Pani Aleksandry Szczesiak na Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 lutego 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 11, póz. 95, z 2000 r. Nr 12 póz.
136, Nr 39 póz. 462, z 2001 r. Nr 22 póz. 247, Nr 27 póz. 298, Nr 56 póz. 580,
Nr 110 póz. 1189, Nr 123 póz. 1353, Nr 154 póz. 1800, z 2002 r. Nr 74 póz.
676, Nr 89 póz. 804, Nr 153 póz. 1271, z 2003 r. Nr 17 póz. 155, z 2004 r. Nr 29
póz. 257)
Zarządzam, co następuje:
§1
Powołać z dniem 01.02.2005 r. na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji
Niejawnych Panią Aleksandrę Szczesiak w Urzędzie Gminy w Rojewie.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 440
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany