Zarządzenia - archiwum

zarządzenie Nr 36, 38 /2004

Zarządzenie Nr 38/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 15.11.2004r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu
budżetu gminy na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 119 i 121 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1
Opracowany projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 2
Projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zarządzenie Nr 36/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 15.11.2004r.

w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania budżetu na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1
Do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok przyjąć następujące wskaźniki:
· wzrost dochodów budżetowych średnio o 2%
· wydatki budżetowe na poziomie roku 2004
· wzrost wynagrodzeń o 3%
· wysokość rezerwy budżetowej o 0,9% planowanych wydatków.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 435
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany