Zarządzenia - archiwum

Zarządrzenie Nr 39/2004

Zarządzenie Nr 39/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 24.11.2004r.

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz
z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody”

Na podstawie :

- art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późn. zm. )

zarządzam co następuje :

§ 1
Powołuję komisję odbioru inwestycji w składzie :
przewodniczący : Mieczysław Czeszyński
członkowie komisji: Leszek Wołąkiewicz
Zbigniew Śmigiel


§ 2
1. Komisja dokona odbioru wykonanej inwestycji zgodnie z projektem technicznym, oraz ofertą przetargową złożoną przez wykonawcę. 2. Komisja dokona oceny, czy inwestycja odpowiada przeznaczeniu i czy jest gotowa do użytku (eksploatacji)

§ 3
1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 26.11.2004
2. Komisja zakończy pracę po dokonaniu odbioru sporządzając protokół odbioru.

§ 4

Upoważniam Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rojewo dnia 24.11.2004 .....................................
( zarządzający )

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 535
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany