Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 4.06.2004r.

Zarządzenie Nr 21/2004

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 4 czerwca 2004 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Rojewicach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego(Dz.U.Nr 25,poz.219 z 2004 r.)oraz na podstawie art.48 ust.1-8 i 11,art.49 i art.
50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46,poz.499 z późn. zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84,poz.921 oraz z 2004 r.Nr 38,poz.352)
Wójt Gminy Rojewo zarządza:§ 1

1. Odwołać ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Rojewicach Panią Zofię Sobierajską z powodu złożonej przez nią
rezygnacji .
2 .Składy Komisji określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 437
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany