Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 15/2004

Zarządzenie Nr 15 /2004

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 19 maja 2004 r.


w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego(Dz.U.Nr 25,poz.219 z 2004 r.)oraz na podstawie art.48 ust.1-8 i 11,art.49 i art.
50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46,poz.499 z późn.zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84,poz.921 oraz z 2004 r.Nr 38,poz.352)
Wójt Gminy Rojewo zarządza:

§ 1

1. Powołać pięć obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania na terenie gminy Rojewo :

Nr 1 w Rojewie

Nr 2 w Rojewicach

Nr 3 w Liszkowie

Nr 4 w Płonkowie

Nr 5 w Ściborzu

§ 2

1. W skład każdej Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzi 9 osób .

2. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 415
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany