Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zarządrzenie nr3

Zarządzenie Nr.3/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.03.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego publicznego trybie przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach programu SAPARD na : „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej...

Zarządrzenie nr 2

Zarządzenie Nr 2 /2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23.01.2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż działki nr 213/3 o pow. 3690 m² oraz działki nr 212/4 o pow. 1400 m² wraz z zabudowaniami w miejscowości Stara Wieś, zapisanej pod KW 38391 jako Mienie Komunalne Gminy Rojewo. Na podstawie...

Zarządrzenie nr 4

Zarządzenie Nr.4/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.03.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego publicznego trybie przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach programu SAPARD na : „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej...

Zarządrzenie nr 5

Zarządzenie Nr 5/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.03.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach programu SAPARD na : „Budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków” Na podstawie : -...

Zatrzymaj banner przewijany