Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządrzenie Nr 32/2004

Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.09.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt...

Zarządrzenie Nr 24/2004

Zarządzenie Nr 24 /2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art.. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy zarządza,...

Zarządrzenie Nr 39/2004

Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.11.2004r. w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody” Na podstawie : - art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr...

Zarządrzenie nr 22/2004

Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2004 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Na podstawie: - art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 13 z 1996r...

Zarządrzenie Nr 9/2004

Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo Z dnia 30.03.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy Zarządza,...

Zarządrzenie Nr 19/2004

Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy zarządza,...

Zarządrzenie Nr 24

Zarządzenie Nr 24 /2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art.. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy zarządza,...

Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 4.06.2004r.

Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Rojewicach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia...

Zarządzenie nr 15/2004

Zarządzenie Nr 15 /2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu...

Zarządzenie Nr7/2004

ZARZĄDZENIE NR 7/2004 WÓJTA GMINY ROJEWO Z DNIA 26 MARCA 2004 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rojewo liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591,z...

Zatrzymaj banner przewijany