Zarządzenia - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 40/2004

Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13.12.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt...

Zarządzenie nr 37/2004

Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.11.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r. Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza,...

zarządzenie Nr 36, 38 /2004

Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15.11.2004r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu budżetu gminy na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi...

Zarządzenie Nr 35/2004

Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14.10.2004r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt...

zarządzenie nr 33/2004

Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.10.2004r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową...

Zarządrzenie Nr 32/2004

Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.09.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt...

Zarządrzenie Nr 24/2004

Zarządzenie Nr 24 /2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art.. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy zarządza,...

Zarządrzenie Nr 39/2004

Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.11.2004r. w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody” Na podstawie : - art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr...

Zarządrzenie nr 22/2004

Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2004 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Na podstawie: - art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 13 z 1996r...

Zarządrzenie Nr 9/2004

Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo Z dnia 30.03.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy Zarządza,...

Zatrzymaj banner przewijany