Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie.

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie.

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2007.

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2007.

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, celem dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, celem dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 marca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 marca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w Statutach jednostek pomocniczych.

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w Statutach jednostek pomocniczych.

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star A - 29.

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star A - 29.

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zatrzymaj banner przewijany