Dzierżawa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłaszenie o II przetargu ustnym ograniczonym dla rolników z adresem zameldowania na terenie sołectwa Rojewo na dzierżawę nieruchomości położonych w Rojewie.

Na podstawie art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla rolników z adresem zameldowania na terenie sołectwa Rojewo na dzierżawę następujących nieruchomości: ...

Ogłaszenie o II przetargu ustnym ograniczonym dla rolników z adresem zameldowania na terenie sołectwa Rojewo na dzierżawę nieruchomości położonych w Rojewie.

RR.I.6845.06 2017 Rojewo, dn. 26.09.2017 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla rolników z adresem zameldowania na terenie sołectwa Rojewo...

Ogłaszenie o przetargu ustnym ograniczony dla rolników z adresem zameldowania na terenie sołectwa Rojewo na dzierżawę nieruchomości położonych w Rojewie.

Na podstawie art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z adresem zameldowania na terenie sołectwa Rojewo na dzierżawę następujących nieruchomości: L.p. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. L.p. Oznaczenie nieruchomości Obręb ewidencyjny ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym. L.p. Oznaczenie nieruchomości Obręb ewidencyjny ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

RR.I.6845.2 2017 Rojewo, dn. 06.04.2017 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 35 ust. 1b. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. L.p. Oznaczenie nieruchomości Obręb ewidencyjny ...

Zatrzymaj banner przewijany