Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 5/2005

Znak: 0063 – 2 – 5/2005 kat. arch. AProtokół Nr 5/2005

z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
z dnia 13 kwietnia 2005 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Objazd terenu gminy i zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (4 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. J. Ratajczak.


Do pkt. 2
r. J. Ratajczak poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.

Do pkt. 3:
SP Rojewice
r. K. Cicha – otoczenie jest bardzo czyste i zadbane.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że dobrze iż wykonano opłotowanie, wreszcie jest całe.

r. K. Cicha – przypomniała, że dyrektor prosiła o ustawienie większego kontenera na śmieci przy szkole.


SP Liszkowo
r. B. Lewandowska – zauważyła, że otoczenie szkoły pozostawia wiele do życzenia.

p. G. Olszewski – przypomniał, że przed świętami podczas oględzin w tej szkole zwrócił uwagę dyrektorowi na panujący tam bałagan i nieporządek.

r. K. Cicha – zauważyła, że ławki wymagają naprawy. Trzeba też usunąć, bąź naprawić kosze do gry.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że jest tam ogólny bałagan i konieczne jest zrobienie porządków. Brakuje też opłotowania.


SP Ściborze
r. P. Nowicki – zauważył, że konieczna jest naprawa ławek, trzeba też usunąć kosz do grania bo jest zepsuty.

r. J. Ratajczak – zwrócił uwagę, że źle ustawione są barierki przy podejściu do kotłowni.

r. K. Cicha – zauważyła, że przy nowo powstałym wejściu do szatni jest zbyt wysoki próg.

r. B. Lewandowska – stwierdziła, że fragment płotu na zapleczu wymaga naprawy.

r. P. Nowicki – podsumował, że przy każdym budynku szkolnym powinien być wybudowany box na popiół i szlakę. Teraz leży to luzem.


Rojewo – Gimnazjum
r. J. Ratajczak – komisja ma wiele zastrzeżeń. Od strony boiska jest brak koszy – są pourywane. Trzeba je naprawić, albo zlikwidować. Trzeba opłotować boisko od strony pól i wykonać przejście do boiska. W oczy najbardziej rzuca się bałagan od strony południowej z tyłu. Trzeba dać im termin na uporządkowanie terenu. Wnętrze budynku jest bardzo zaniedbane wręcz brudne.

p. G. Olszewski – poinformował, że duże środki są wydatkowane na środki czystości. Niestety, tego nie widać.


SP w Rojewie
r. J. Ratajczak – koniecznie trzeba uporządkować obszar z tyłu budynku – są tam stare okna, złom. Pod salą gimnastyczna leżą stare ławki, stara choinka. Konieczna jest budowa płotu z tyłu.

r. K. Cicha – zauważyła, że trzeba zlikwidować, bądź naprawić ławki.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że przy „grzybku” jest masa śmieci. Trzeba też naprawić zlokalizowane przy nim lampy.

r. B. Lewandowska – zwróciła uwagę na katastrofalny stan urządzeń na placu zabaw. Trzeba je koniecznie usunąć i pomyśleć o zakupie nowych i bezpiecznych.

r. J. Ratajczak – zauważył, że wydano spore środki na zakup paneli do świetlicy. Założono je niefachowo.


Podsumowanie:
r. J. Ratajczak – podsumował, że zrealizowanie tych uwag nie niesie za sobą znacznych kosztów. Jest to tylko kwestia dobrej organizacji pracy i zarządzania placówkami przez dyrektorów. Poprosił, aby uwagi komisji przekazać dyrektorom i zobowiązać ich do usunięcia w określonym terminie.

r. B. Lewandowska – zauważyła, że dyrektorzy muszą zacząć egzekwować od podległych pracowników wykonywanie obowiązków. Za to przecież pobierają swoje pensje.

Do pkt. 4
r. K. Cicha – poprosiła o ustawienie przy chodniku w Rojewicach koszy na śmieci.

Na tym składanie wniosków i interpelacji zakończono.


Do pkt. 5
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował Maciej Przeździęk


Przewodniczący Komisji

Józef RatajczakRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 533
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany