Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 3/2007 z dnia 02 stycznia 2007 r.

Protokół Nr 3/2007

z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego
z dnia 02 stycznia 2007 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Ocena stanu dróg na terenie gminy Rojewo.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (10 obecnych) dokonał Przewodniczący komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy – r. M. Borowiak.


Do pkt. 2

Przewodniczący Komisji r. M. Borowiak odczytał porządek obrad komisji, radni nie zabrali głosu w związku z powyższym porządek obrad pozostaje bez zmian.

Do pkt. 3

Przewodniczący Komisji r. M. Borowiak zaproponował objazd dróg na terenie gminy Rojewo.

Podczas objazdu stwierdzono:
1. Droga w Topoli – asfaltowa – wymaga naprawy- liczne dziury, stwierdzono także niedrożność przepustu przy drodze w kierunku świetlicy wiejskiej.
2. Droga asfaltowa – Milianówka – wymaga naprawy,
3. Droga powiatowa - Żelechlin – Liszkowice – Stara Wieś – wymaga remontu, stan drogi bardzo zły.
4. Droga Stara Wieś – Rojewice – należy zamówić równiarkę.
5. Droga Glinno Wielkie – Jarki – zaproponowano budowę drogi asfaltowej na odcinku 6,5 km.
6. Droga asfaltowa – Płonkówko w kierunku p. L. Drzewieckiego – wymaga naprawy.

Do pkt. 4

Przewodniczący komisji poprosił o składanie wolnych wniosków i zapytań.

r. M. Borowiak – powiedział, że w sprawie budowy drogi asfaltowej Glinno Wielkie – Jarki jest problem z wykupem gruntów, grunty stanowią własność lasów.
r. M. Dylas – powiedział, że w tej sprawie należy zwrócić się do Krajowej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o umorzenie kosztów wykupu gruntów.

r. M. Lesiak – zwrócił się z zapytaniem, czy gminę stać na wykonanie tej inwestycji.

r. M. Markiewka – zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość otrzymania środków zewnętrznych na ten cel.

Wójt Gminy – powiedział, że w połowie roku będzie nabór wniosków, jeżeli będzie to droga przelotowa to jest szansa na pozyskanie środków, jeżeli będzie kończyła się w lesie, to nie będzie możliwości otrzymania funduszy.

r. M. Markiewka – powiedział, że drogi gminne asfaltowe należy naprawić, powiedział, że muszą być środki na utrzymanie dotychczasowych dróg.

Wójt Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy jest sens pisać wnioski na małe inwestycje typu naprawa drogi asfaltowej gminnej.

r. M. Dylas – powiedział, że do 2013 roku jest możliwość wykorzystania środków zewnętrznych, jest to jedyna szansa na budowę drogi Glinno Wielkie – Jarki.

r. M. Borowiak – powiedział, że należy naprawić drogę w Liszkowicach.

Wójt Gminy – powiedział, że jest to droga powiatowa, powiedział, że należy ustalić jakieś priorytety, kolejność wykonywania inwestycji, komisja powinna określić hierarchię inwestycji drogowych.

r. M. Czeszyński – powiedział, że w gminie musi powstać punkt zrzutu ścieków.

r. M. Tumidajewicz – powiedział, że należałoby wykonać także inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

r. M. Markiewka – powiedział, że należy zastanowić się z czego spłacimy zaciągnięte kredyty, jeżeli dochody będą się zmniejszać.

r. M. Czeszyński – powiedział, że musi być przerwa w inwestycjach, aby spłacić zadłużenia.

Wójt Gminy – powiedział, że należy ograniczyć tworzenie dodatkowych punktów świetlnych, ponieważ są koszty z założeniem, ale także z utrzymaniem. Powiedział, że jego zdaniem należy wykonać jedną drogę asfaltową tzw. wylewkę, aby zorientować się, czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

r. M. Czeszyński – zaproponował, aby każdy przemyślał tą sprawę i zastanowił się, remont której drogi byłby najbardziej pilny, jego zdaniem w pierwszej kolejności należałoby wykonać naprawę drogi w Topoli.

r. M. Dylas – powiedział, że należy zrobić symulację kosztów z zadłużeniem i bez, aby dokonać wyboru.

Wójt Gminy – powiedział, że w pierwszej kolejności należy wykonać inwestycje z pozyskaniem środków zewnętrznych.

r. M. Czeszyński – powiedział, że należy zwrócić się z prośbą do rejonu dróg powiatowych i wojewódzkich o naprawę dróg na terenie naszej gminy.
Zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania gminnej komisji gospodarczej oraz komisji powiatowej w sprawie remontu drogi Żelechlin – Stara Wieś.


Radni nie zgłosili więcej wniosków i zapytań.

Do pkt. 5


Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała
Agnieszka Nieckarz

Przewodniczący Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy
Marian Borowiak


Przewodniczący Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego
Mieczysław Tumidajewicz

___________________
wytworzył: Agnieszka Nieckarz
wprowadził: Krzysztof Górny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 493
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany