Protokoły z posiedzeń (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 6/2007 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 6/2007 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy z dnia 25 kwietnia 2007 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2006 rok i udzielenie absolutorium...

Protokół Nr 8/2007 z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 8/2007 z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej z dnia 24 kwietnia 2007 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2006 rok i udzielenie...

Protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 24 kwietnia 2007 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2006 rok i udzielenie absolutorium...

Protokół Nr 8/2007 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 17 maja 2007 r.

Protokół Nr 8/2007 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 17 maja 2007 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy w sprawie organizacji konkursu dotyczącego dbałości o wygląd posesji. 4....

Protokół Nr 3/2007 z dnia 02 stycznia 2007 r.

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 02 stycznia 2007 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Ocena stanu dróg na terenie gminy Rojewo. 4. Wolne wnioski i zapytania. 5. Zakończenie...

Protokół Nr 2/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 2/2006 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 27 grudnia 2006 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2007 rok. 4. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007 rok. 5. Dyskusja nad...

Protokół Nr 3/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 3/2006 z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej z dnia 27 grudnia 2006 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2007 rok. 4. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007 rok. 5....

Protokół Nr 2/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 2/2006 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2007 rok. 4. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007 rok. 5. Dyskusja nad projektami...

Protokół Nr 3/2007 z dnia 02 stycznia 2007 r.

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 02 stycznia 2007 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Ocena stanu dróg na terenie gminy Rojewo. 4. Wolne wnioski i zapytania. 5. Zakończenie...

Zatrzymaj banner przewijany