Protokoły z posiedzeń (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

protokół Nr 13/2004

Znak: 0063 – 2 –13/2004 kat. arch. A Protokół Nr 13/2004 z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej z dnia 24 listopada 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) określenia...

Nr 12/2004

Znak: 0063 – 1 – 12/2004 kat. arch. A Protokół Nr 12/2004 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy z dnia 26 listopada 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) określenia wysokości...

protokół nr 12/2004

Znak: 0063 – 2 – 12/2004 kat. arch. A Protokół Nr 12/2004 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 26 października 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały...

protokół nr 12/2004

Znak: 0063 – 2 –12/2004 kat. arch. A Protokół Nr 12/2004 z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej z dnia 4 listopada 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nt. działalności LZS – ów i sportu...

protokól nr 11/2004

Znak: 0063 – 2 –11/2004 kat. arch. A Protokół Nr 11/2004 z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej z dnia 26 października 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) zmiany...

protokół nr 11/2004

Znak: 0063 – 1 – 11/2004 kat. arch. A Protokół Nr 11/2004 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy z dnia 3 listopada 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Analiza wniosków złożonych do budżetu gminy na 2005 r. 4. Wolne...

protokól nr 10/2004

Znak: 0063 – 1 – 10/2004 kat. arch. A Protokół Nr 10/2004 z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy z dnia 27 października 2004 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały...

Protokół Nr 3/2004

Znak: 0063 – 5 – 3/2004 kat. arch. A Protokół Nr 3/2004 z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego dnia 14 maja 2004 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przeanalizowanie poprawek w przyjętych statutach sołectw, o jakie wnosi Wydział Prawny i Nadzoru w Kujwsko – Pomorskim...

Protokól Nr 2/2004

Znak: 0063 – 5 – 2/2004 kat. arch. A Protokół Nr 2/2004 z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego dnia 15 marca 2004 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Omówienie zaproponowanych przez zebrania sołeckie zmian w projektach statutów sołectw. 3. Wolne wnioski i zapytania. 4. Przyjęcie...

Protokół Nr 9/2004

Znak: 0063 – 2 – 9/2004 kat. arch. A Protokół Nr 9/2004 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 2 sierpnia 2004 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji. 3. Przeanalizowanie możliwości przyjęcia...

Zatrzymaj banner przewijany