Statut (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. Rady Gminy Rojewo S T A T U T G M I N Y R O J E W O Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Gmina Rojewo zwana dalej w niniejszym statucie „gminą” jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji...

Zatrzymaj banner przewijany