Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08.052008 r. w sprawie zwrotu kosztów okularów korekcyjnych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wUrzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08.05.2008 r. w sprawie zwrotu kosztów okularów korekcyjnych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wUrzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 11 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 11 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli.

Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2008 r. W sprawie poręczenia kredytu dla Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli.

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zatrzymaj banner przewijany