Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 września 2008 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.09.2008 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkówko-Kaczkowo.

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.09.2008 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkówko-Kaczkowo".

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2008/2009 oraz składu komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2008/2009 oraz składu komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 sierpnia 2008 r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/68/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 04.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 16 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16 A/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.06.2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy miejscowości Jaszczołtowo i Jurańcice.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26.05.2008 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy miejscowości Jaszczołtowo i Jurańcice.

Zatrzymaj banner przewijany