Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2008 rok.

Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo członków Komisji Przetargowej dla przetargów przekraczających kwotę 14000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo członków Komisji Przetargowej dla przetargów przekraczających kwotę 14000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.10.2008 r. w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, celem dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.10.2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, celem dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w zakresie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02.10.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w zakresie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zatrzymaj banner przewijany