Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009r

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rojewo regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rojewo regulaminu okresowej oceny pracowników.

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Rojewie

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03.06.2009 r. w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zatrzymaj banner przewijany