Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa w sołectwie Ściborze.

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa w sołectwie Ściborze.

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.12.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.12.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 31A/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 31A/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18.11.2009 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 października 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 października 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2009 r. zmieniające Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2009/2010 oraz składu komisji stypendialnej

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2009/2010 oraz składu komisji stypendialnej.

Zatrzymaj banner przewijany