Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11.06.2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11.06.2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia na terenie gminy Rojewo Powszechnego Spisu Rolnego - PSR 2010

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia na terenie gminy Rojewo Powszechnego Spisu Rolnego - PSR 2010.

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok, Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu uroczystych czynności rejestracji stanu cywilnego.

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału służbowego ubioru reprezentacyjnego dla pracownika zatrudnionego przy wykonywaniu uroczystych czynności rejestracji stanu cywilnego.

Zatrzymaj banner przewijany