Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Rojewo"

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Rojewo".

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z Hali Sportowej w Rojewie

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z Hali Sportowej w Rojewie.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Gminy.

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów do spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Rojewie powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Rojewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 października 2010 roku w sprawie powołania operatorów do spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Rojewie powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Rojewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy...

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2010 WÓJTA GMINY ROJEWO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Zatrzymaj banner przewijany