Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Rojewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 październiaka 2011r.

Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Rojewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9...

Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Rojewo obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Rojewo obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 sierpnia 2011r. W sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 sierpnia 2011r. W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów prawnych pełnomocnictwa do głosowania w wybrach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 stycznia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2011 na wolne stanowisko kierownicze - kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2011 na wolne stanowisko kierownicze - kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie.

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz na wolne stanowiska kierowników podległych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rojewie oraz na wolne stanowiska kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo w 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo w 2011 roku.

Zatrzymaj banner przewijany