Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy w Rojewie.

Zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Rojewo

Zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Rojewo

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. z późn. zm.

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. z późn. zm.

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21.11.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21.11.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie gminy Rojewo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2011 na wolne stanowisko urzędniecze - " Inspektor" w Referacie Organizacyjnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rojewo.

Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2011 na wolne stanowisko urzędniecze - " Inspektor" w Referacie Organizacyjnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rojewo.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 września 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 września 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rojewie.

Zatrzymaj banner przewijany