Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 10 - go marca 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodnicząca Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Anna Bejgrowicz.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RRI.6721.09.2015 Rojewo, dn.26.01.2015 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany