Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku.

Informacja dla rolników - Susze !

Treść informacji dostępna w załączonym pliku.

Informacja dla mieszkańców gminy

W związku z zarządzeniem nr 12/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.02.2015 Urząd Gminy w Rojewie w dniu 05 czerwca 2015 r. będzie nieczynny. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż w dniu 06 czerwca 2015 r. Selektynwy Punkt Odbioru Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyżur Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 19 - go maja 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodniczący Komisji do spraw ochrony środowiska i porządku publicznego Pan Grzegorz Lewandowski

Dyżur Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 12 - go maja 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodniczący Komisji do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy Pan Mariusz Gajewski. Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od Przewodniczącego Komisji do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy...

Inforamcja

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 5 - go maja 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodnicząca Komisji do spraw oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Anna Bejgrowicz

Dyżur komisji stałych Rady Gminy Rojewo - Halina Krzewina

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 31 - go marca 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Halina Krzewina

Informacja

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 24 - go marca 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodniczący Komisji do spraw ochrony środowiska i porządku publicznego Lewanodwski Grzegorz

Informacja

W ramach grafiku dyżurów Komisji stałych Rady Gminy Rojewo w dniu 17 - go marca 2015 r. dyżur pełni w godzinach 14:00 - 16:00 Przewodniczący komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy Mariusz Gajewski

Zatrzymaj banner przewijany