Przetargi - archiwum

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Znak sprawy: RB.I.271.6.2013 Numer ogłoszenia w BZP: 188288 – 2013; data zamieszczenia 14.05.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie,...

Zatrzymaj banner przewijany