Sprzedaż

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROJEWO - I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rojewo położonych w jarkach.

Wójt Gminy Rojewo działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490 j.t.) ogłasza, że w dniu 16 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo pokój nr 16 odbędzie...

Zatrzymaj banner przewijany